EtusivuYhdistysKinestetiikan laatuyksikötKinestetiikkaKoulutuksetKuviaYhteystiedotPyydä tarjousBlogKoulutuskalenteriWebshop
Etusivu
Ajankohtaista
kinestetiikalla vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta työturvallisuusjohtamiseen
Tuomas Alatalo-kokemukseni Kinestetiikasta
Minna Sulanen-kokemukseni Kinestetiikasta
Tarja Vehkaoja Tutor-projekti
Kotanen H. et al. 2013 Kinestetiikalla parempaan työhyvinvointiin
Kotanen H. et al. 2013 yhteenveto
på svenska

Kinestetiikan-logo ja sana Kinestetiikka® ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Tavaramerkin haltija saa yksinoikeuden merkin käyttämiseen tavaran tai palvelun tunnuksena Suomessa.


KINESTETIIKKA®


Kinestetiikka on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle.

Se tukee ihmistä hänen perustoiminnoissaan siten, että hän kokee toimintansa mielekkäänä ja kykenee aktiivisesti osallistumaan toimintoihinsa huolimatta sairaudestaan tai vammaisuudestaan.

Kinestetiikka on innovatiivinen ja käytännössä toimiva lähestymistapa, jonka avulla terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset ja omaishoitajat voivat edistää tuen tarpeessa olevan henkilön omien voimavarojen ylläpitämistä ja edistämistä sekä oman tuki-ja liikuntaelimistönsä terveyttä.


Kinestetiikka mahdollistaa

  • avustettavan ja avustajan voimavarojen ihanteellisen hyödyntämisen
  • yksilöllisyyden huomioimisen liikkumisen ja toimintojen avustamisessa
  • avustettavan aktiivisen osallistumisen ja oppimisen
  • avustettavan toimintakyvyn ylläpitämisen ja kuntoutumisen
  • avustajan fyysisen kuormittavuuden vähenemisen
  • luovuuden lisääntymisen vaikeissa avustustilanteissa
  • työnmielekkyyden ja jaksamisen lisääntymisen
Kinestetiikan-logo ja sana Kinestetiikka® ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Tavaramerkin haltija saa yksinoikeuden merkin käyttämiseen tavaran tai palvelun tunnuksena Suomessa.

Löydät meidät myös
facebookista