KINESTETIIKKA®

Kinestetiikka on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle.

Se tukee ihmistä hänen perustoiminnoissaan siten, että hän kokee toimintansa mielekkäänä ja kykenee aktiivisesti osallistumaan toimintoihinsa huolimatta sairaudestaan tai vammaisuudestaan.

Kinestetiikka on innovatiivinen ja käytännössä toimiva lähestymistapa, jonka avulla terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset ja omaishoitajat voivat edistää tuen tarpeessa olevan henkilön omien voimavarojen ylläpitämistä ja edistämistä sekä oman tuki- ja liikuntaelimistönsä terveyttä.


Kinestetiikka mahdollistaa

  • avustettavan ja avustajan voimavarojen ihanteellisen hyödyntämisen
  • yksilöllisyyden huomioimisen liikkumisen ja toimintojen avustamisessa
  • avustettavan aktiivisen osallistumisen ja oppimisen
  • avustettavan toimintakyvyn ylläpitämisen ja kuntoutumisen
  • avustettavan fyysisen kuormittavuuden vähentämisen
  • luovuuden lisääntymisen vaikeissa avustustilanteissa
  • työnmielekkyyden ja jaksamisen lisääntymisen

    koskela s

 

Löydät meidät myös 

Facebookista